بسمه تعالی __ سلام . آقا سید هستم.مدیر وبلاگ.برای مقابله با جنگ نرم و همچنین ایجاد فضایی مناسب برای آزاد اندیشی این وبلاگ رو راه انداختم.هرکسی هم به هر طریقی به بهبود کمی و یا کیفی سایت کمک کمه در واقع پیرو فرمایشات مقام معظم رهبرب بوده.